BADANIA I EKSPLOATACJA OPAKOWAŃ DPPL W ŚWIETLE UMOWY ADR Marzec 8, 2017

BADANIA I EKSPLOATACJA OPAKOWAŃ DPPL W ŚWIETLE UMOWY ADR

W Polsce właściwą władzą do przeprowadzania badań  wstępnych i okresowych oraz po naprawie DPPL jest Transportowy Dozór Techniczny, a jednostką upoważnioną do wykonywania badań typu konstrukcji DPPL jest Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) zgodnie z Ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Badania typu konstrukcji, to wszechstronne badania obejmujące próby wytrzymałościowe, stanowiące symulację możliwych zdarzeń, które…