Beczki plastikowe – sprzedaż

W ofercie posiadamy beczki plastikowe o pojemności od 30 do 220l nowe jak również regenerowane.

Beczki plastikowe produkowane są z polietylenu o dużej gęstości i wysokiej masie cząsteczkowej. Jest to materiał przyjazny dla środowiska, dający możliwość wielokrotnego recyklingu. Oferowane przez DCR beczki plastikowe mają wiele możliwości ich zastosowania, można je transportować na paletach oraz piętrować. Beczki plastikowe dzielimy na dwie podstawowe grupy: beczki plastikowe z korkami oraz beczki plastikowe z wiekiem i obręczą.

Beczka-plastikowa-220l--z-korkami

Beczka plastikowa 220l  z korkami

  • Beczki plastikowe z korkami są odpowiednie do magazynowania i transportu większości produktów płynnych włączając w to zarówno produkty spożywcze jak i chemiczne.
  • Beczki plastikowe z korkami wykonane są z HDPE o wysokiej masie cząsteczkowe w celu otrzymania maksymalnej odporności chemicznej.
  • Regenerowane i produkowane wg. Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001
  • Posiadają certyfikat UN do transportu materiałów niebezpiecznych dla grupy opakowaniowej I, II oraz III.
Beczki-plastikowe-30-220l-z-wiekiem-i-obręczą

Beczki plastikowe 30-220l z wiekiem i obręczą

  • Beczki plastikowe z wiekiem i obręczą zaciskową są odpowiednie do magazynowania i transportu produktów płynnych ( w workach pośrednich), produktów stałych, proszków oraz past.
  • Beczki plastikowe wykonane są z HDPE o wysokiej masie cząsteczkowe w celu otrzymania maksymalnej odporności chemicznej.
  • Regenerowane i produkowane wg. Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001
  • Posiadają certyfikat UN do transportu materiałów niebezpiecznych dla grupy opakowaniowej I, II oraz III.

*Ernst&Young, Life Cycle Assessment of Newly Manufactured and Reconditioned Industrial Packaging REVISED VERSION October 2015. Różnica pomiędzy CO2 a CO2e. CO2e to parametr uwzględniający wszystkie gazy cieplarniane emitowane dla danego zjawiska (opakowania), jest ekwiwalentem, wspólnym mianownikiem wpływu poszczególnych gazów cieplarnianych na zmianę klimatu, a wyrażonym w CO2.