Paleto kontenery IBC – DPPL

Kontenery IBC – paletopojemniki IBC (Intermediate Bulk Container) zwane również DPPL (Duże Pojemniki do Przewozu Luzem) są powszechnie stosowanymi, przenośnymi zbiornikami do przechowywania i transportowania płynnych substancji w wielu gałęziach przemysłu. Z racji na uniwersalność oraz parametry techniczne kontenery IBC mogą być wykorzystywane w branży chemicznej, petrochemicznej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej, zarówno do substancji niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne. Kontenery IBC występują w formie opakowań nowych, regenerowanych lub tzw. Reco, czyli złożonych z fabrycznie nowego wsadu – wewnętrznego pojemnika wykonanego z polietylenu HDPE oraz używanego, zregenerowanego stalowego szkieletu zewnętrznego – kosza z paletą. Nasza firma posiada wszystkie rodzaje i typy kontenerów IBC co pozwala na zaoferowanie naszym klientom najlepszego rozwiązania niezależnie od wymagań.

paletokontenery-IBC

Paleto kontenery IBC

  • Paleto kontenery IBC charakteryzują się wytrzymałością ze względu na metalową klatkę oraz wysoką odpornością chemiczną ze względu na polietylenowy wkład.
  • Wkład wewnętrzny wykonany jest z HDPE o wysokiej masie cząsteczkowe w celu otrzymania maksymalnej odporności chemicznej.
  • Klatka zewnętrzna wyprodukowana jest ze stali ocynkowanej.
  • Regenerowane wg. Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001
  • Posiadają certyfikat UN do transportu materiałów niebezpiecznych dla grupy opakowaniowej II oraz III.

Trzy warianty oferowanych paleto kontenerów IBC: Regenerowane, RECO oraz Nowe

paletokontenery-IBC - elementy składowe

*Ernst&Young, Life Cycle Assessment of Newly Manufactured and Reconditioned Industrial Packaging REVISED VERSION October 2015. Różnica pomiędzy CO2 a CO2e. CO2e to parametr uwzględniający wszystkie gazy cieplarniane emitowane dla danego zjawiska (opakowania), jest ekwiwalentem, wspólnym mianownikiem wpływu poszczególnych gazów cieplarnianych na zmianę klimatu, a wyrażonym w CO2.