Recykling i gospodarowanie odpadami – transport odpadów

Recykling i gospodarowanie odpadami – transport odpadów

Recykling i gospodarowanie odpadami opakowaniowymi to nie tylko selekcja, regeneracja i przetwarzanie opakowań. Bardzo istotnym czynnikiem całego procesu jest również logistyka. Rynek generuje bardzo zróżnicowany rodzaj opakowań. Są to między innymi paleto pojemniki IBC potocznie nazywane mauzerami, beczki stalowe, beczki plastikowe, czy opakowania mniejsze typu hoboki i kanistry. Opakowania różnią się kształtem, wielkością, objętością, ciężarem,…