weryfikacja-zasadności-i-formalnej-poprawności-wystawianych-dokumentów-DPO,-DPR,-EDPO-i-EPDR

Audyt recyklera

Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy prowadzący recykling odpadów opakowaniowych są zobowiązani do przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego. Nieprzekraczalny termin wykonania tego obowiązku mija 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy. Wejście w życie tych przepisów oznacza, że rok 2016 był pierwszym rokiem podlegającym audytowi. Nowe przepisy dotyczą podmiotów prowadzących recykling lub inny niż recykling…