CERTYFIKOWANE BECZKI I PALETO KONTNERY IBC DO SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH Luty 7, 2017

CERTYFIKOWANE BECZKI I PALETO KONTNERY IBC DO SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Nasi klienci bardzo często zwracają się do nas z pytaniami o odpowiednie opakowania dla substancji niebezpiecznych. Niestety do przewożenia towarów niebezpiecznych nie można użyć dowolnego opakowania. Muszą one spełniać wymagania ADR i posiadać odpowiedni certyfikat. Co to jest ADR ? Jest to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30…