Regranulat hdpe

Produkujemy bardzo wysokiej jakości regranulaty z przetworzonych odpadów opakowaniowych.

produkcja-granulatów HDPE

Jakość surowca + technologia + kontrola jakości = wysoka jakość naszych regranulatów HDPE/PP

  • Regranulaty HDPE znajdują zastosowanie w aplikacjach rozdmuchowych, wytłaczania oraz wtrysku.
  • Surowiec użyty do produkcji regranulatów stanowią beczki oraz kanistry wyprodukowane z pierwotnego surowca o bardzo wysokiej jakości.
  • Proces produkcyjny uwzględnia odgazowanie materiału oraz filtrację, dzięki czemu uzyskujemy regranulat o bardzo wysokiej jakości.
  • Procesy mycia tworzyw wykonywane są w obiegu zamkniętym wody, co zwiększa ekologiczny charakter naszego produktu i naszej działalności.
  • Nasz dział recyklingu i produkcji regranulatów dysponuje laboratorium w którym badamy parametry surowców, półproduktów i gotowych regranulatów.

Regranulaty

  • Przyjęcie surowca poprzedzone jest przeprowadzeniem badania wskaźnika płynięcia MFR, wilgotności surowca oraz wstępnego wytłaczania.
  • Nasza technologia pozwala na tworzenie własnych receptur przemiałów a tym samym modyfikację wskaźnika płynięcia MFR

Przed dostawą do Klienta przeprowadzamy następujące badania (parametr gęstości wg. normy ISO 1183):

  • udział wilgotności w masie produktu
  • masowy wskaźnik płynięcia MFR wg. normy ISO 1133
laboratorium

Zobacz, jak badamy jakość HDPE

regranulaty HDPE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa


Wzrost konkurencyjności i innowacyjności DCR Sp. z o.o. poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych oraz wprowadzenie nowego produktu, nr projektu WND-RPLD.03.02.00-00-053/12


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego