Recykling i gospodarowanie odpadami – transport odpadów