oznaczania-każdego-egzemplarza-IBC-(DPPL)-odpowiadającego-swojemu-wzorcowemu-typowi-konstrukcji-oznakowaniem-„UN”