33-Króciec-przejściówka-do-paleto-kontenera-IBC-1000.