27-Zawrór-klapowy-motylkowy-paleto-kontener-IBC-1000l.