CERTYFIKOWANE BECZKI I PALETO KONTNERY IBC DO SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH Luty 7, 2017

Nasi klienci bardzo często zwracają się do nas z pytaniami o odpowiednie opakowania dla substancji niebezpiecznych. Niestety do przewożenia towarów niebezpiecznych nie można użyć dowolnego opakowania. Muszą one spełniać wymagania ADR i posiadać odpowiedni certyfikat.

Co to jest ADR ?

Jest to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30 września 1957 r., ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Wszystkie strony umowy zostały wymienione na stronie internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Umowa ADR jest to obszerny akt prawny, obejmujący zakresem regulacji szereg dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Składa się ona z Umowy właściwej, określającej stosunki prawne między uczestniczącymi stronami oraz z załączników A i B, które zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

Przepisy ADR są nowelizowane co dwa lata – uaktualniona oficjalna polska wersja językowa umowy (tekst jednolity) jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw.

Czym różnią się opakowania certyfikowane do substancji niebezpiecznych od zwykłych opakowań?

Opakowania (paleto kontenery IBC oraz beczki) do substancji niebezpiecznych zostały poddane badaniu typu konstrukcji, czyli wszechstronnemu badaniu obejmującemu próby wytrzymałościowe, stanowiące symulację możliwych zdarzeń, które mogą wystąpić w procesie eksploatacji, a także mające potwierdzić dopuszczenie danego rodzaju IBC (DPPL) lub beczki do przewozu określonego towaru lub grupy towarów niebezpiecznych. Badania typu konstrukcji są prowadzone przez „właściwą władzę” lub jednostkę upoważnioną. Pozytywny wynik badań daje prawo oznaczania każdego egzemplarza IBC (DPPL) lub beczki odpowiadającego swojemu wzorcowemu typowi konstrukcji oznakowaniem „UN”. Oprócz znaku UN na opakowaniu umieszczane są dodatkowe znaki i symbole. Stanowią one łącznie ze znakiem UN swoisty certyfikat poświadczający, że opakowanie może być użyte do substancji niebezpiecznej dla odpowiedniej grupy opakowaniowej (X, Y, Z). Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie poszczególnych symboli i znaków.

CERTYFIKOWANE BECZKI I PALETO KONTNERY IBC DO SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH Luty 7, 2017
certyfikat-ADR-opis

Opakowania posiadające III grupę opakowaniową (Z) nie mogą być użyte do substancji dla których przepisy ADR przewidują użycie wyższej grupy opakowaniowej (X lub Y). Nomiast opakowania z I grupą opakowaniową (X) mogą służyć to transportowania w nich towarów niebezpiecznych dla wszystkich grup, ponieważ jest to opakowanie poddane najsurowszym badaniom ADR i spełniające wysokie normy bezpieczeństwa.

Nasza firma jako jedyna w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej oferuje opakowania regenerowane posiadające I grupę opakowaniową (X).

Podziel się tym postem / Share this post