Druk-serigraficzny---nanoszenie-oznaczeń-na-beczkach-metalowych1

Druk serigraficzny

Na przełomie ubiegłego i bieżącego roku przeprowadziliśmy w naszej firmie zmianę technologii lakierowania w procesie regeneracji 200l beczek stalowych. Wprowadzając nowe ekologiczne farby oraz nowoczesną dwustrefową linię suszarniczą z tunelem chłodzącym wykonaliśmy duży krok na drodze do uzyskaniu najwyższej jakości naszych produktów. Na tym nie poprzestajemy. W ubiegłym miesiącu wprowadziliśmy kolejne rozwiązania zmierzając do tego…